Pogoji sodelovanja v projektu »S srcem za morje otrok« za morske počitnice 300 otrok iz socialno ogroženih družin s »15. MIKovo karavano otroškega smeha«:

1. Donacija

1.1. S sodelovanjem v projektu »S  srcem za morje otrok« in z izbiro donacijskega paketa z nakazilom oz. plačilom s plačilno kartico ali paypal preko spletne strani www.s.srcem.si oz. www.s-srcem.si, donirate izbrani znesek izvajalcu 15. MIKove karavane otroškega smeha, Humanitarnemu društvu Enostavno pomagam (v nadaljevanju prejemnik donacije), za namen izvedbe letovanja 300 otrok iz socialno ogroženih družin, ki bo potekalo med 27. 6. in 11. 7. 2020 v Mladinskem zdravilišču Debeli Rtič.

1.2. Takoj, ko bo vaše nakazilo preko UPN naloga oz. plačilo s plačilno kartico ali Pay-Pal preko spletne strani s.srcem.si oz. www.s-srcem.si zaznano na TRR prejemnika donacije (Humanitarno društvo Enostavno pomagam, TRR: SI56 6100 0000 7496 313, odprt 15.5.2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, swift: HDELSI22, sklic: 00 300-2020, koda namena: CHAR, namen: S srcem IME PRIIMEK (zapišete vaše ime in priimek), bo vaša prijava potrjena.

S potrditvijo vaše prijave po zgornjih pogojih, boste dobili dostop do spletne skupnosti »S srcem za morje otrok«, ki je oblikovana na športni mobilni aplikaciji Strava, družbenem omrežju Facebook (S srcem za morje otrok) in družbenem omrežju Instagram (s.srcem.za.morje.otrok). O vseh novih vsebinah na omenjenih komunikacijskih kanalih boste prejemali e-opomnike preko socialnih omrežij, preko katerih se boste prijavili v spletno skupnost »S srcem za morje otrok«. Na vseh omenjenih komunikacijskih kanalih boste lahko v spletni skupnosti »S srcem za morje otrok«, lahko spremljali vse vsebine vezane na kondicijske priprave in zdravo prehrano ter opravili svoj srčni športni izziv 19. 6. 2020 med 8:00 in 20:00 uro. S prijavo pa boste na vaš naslov, ki ga boste navedli v prijavi prejeli srčni darilni paket s športno opremo za opravljanje izziva (1 x športna maja, 1 x bidon, 1 x športna kapa). Srčni darilni paket s športno opremo bo odposlan vsem prijavljenim, ki bodo donirali vsaj 50€. Število srčnih darilnih paketov, ki bodo poslani prijavljenemu je odvisno od višine donacije oziroma izbire donacijskega paketa glede na število oseb, ki ga vključuje. O poteku priprav boste, v času do izvedbe srčnega športnega izziva, do 19. 6. 2020, na vaš e-naslov prejemali obvestila ob pomembnih mejnikih izvajanja vseh aktivnosti v sklopu projekta »S srcem za morje otrok«.

1.3. S tem ko boste ob prijavi v prijavnem obrazcu označili možnost »Strinjam se s pogoji sodelovanja« to velja kot donacijska pogodba, med vami in prejemnikom donacije (Humanitarnim društvom Enostavno pomagam).

1.4. Prejemnik donacije se zavezuje, da bo prejeto donacijo porabil izključno za izvedbo dobrodelnega projekta »15. MIKova karavana otroškega smeha«, kar bo po potrebi izkazal z verodostojnimi listinami.

1.5. V primeru, da zaradi višje sile in/ali ukrepov Vlade RS, letovanje, za 300 otrok iz socialno ogroženih družin »15. MIKove karavane otroškega smeha«, ne bi bilo izvedljivo v vnaprej napovedanih terminih (27. 6. – 4. 7. 2020 in 4. 7. – 11. 7. 2020), se vsa zbrana donacijska sredstva prenesejo na prvi naslednji možni termin, ko bo mogoče izvesti projekt »15. MIKove karavane otroškega smeha«. V tem primeru bosta izvajalec oz. prejemnik donacije ter organizator, krovni donator in pobudnik projektov S srcem za morje otrok in 15. Mikova karavana otroškega smeha, podjetje MIK Celje d. o. o., obvestila vse sodelujoče donatorje, kdaj bodo njihove donacije za morske počitnice 300 otrok iz socialno ogroženih družin 15. MIKove karavane otroškega smeha, lahko realizirane.

1.6. Morebitne spore bodo pogodbene stranke, donator, izvajalec in prejemnik donacije ter organizator, krovni donator in pobudnik projektov, MIK Celje d.o.o., reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Celju.

2. Izvedba priprav in srčnega športnega izziva v sklopu projekta »S srcem za morje otrok« med 3. in 19. 6. 2020

2.1. S tem ko boste ob prijavi v prijavnem obrazcu označili možnost »Strinjam se s pogoji sodelovanja« s potrditvijo nepreklicno izjavljate, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu, ki ste jih oddali preko s.srcem.si oz. www.s-srcem.si resnični in da boste upoštevali navodila izvajalca projekta (Humanitarno društvo Enostavno pomagam) in organizatorja, ter krovnega donatorja in pobudnika projektov S srcem za morje otrok in 15. MIKova karavana otroškega smeha, MIK Celje, d. o. o. (v nadaljevanju izvajalec in organizator).

2.2. Z označitvijo možnosti »Strinjam se s pogoji sodelovanja« izjavljate, da ste zdravi in pripravljeni na izvedbo izbranega srčnega športnega izziva, ki ste ga izbrali ob prijavi in da boste upoštevali vsa navodila izvajalca, organizatorja, in z njima povezanih tretjih oseb, posredovane skozi vsebine, ki jih boste sledili skozi komunikacijske kanale spletne skupnosti »S srcem za morje otrok« (Strava, Facebook in Instagram) in preko e-sporočil, ki jih boste prejemali na vaš e-naslov v času trajanja projekta »S srcem za morje otrok«, med 3. in 19. junijem 2020. Prav tako se strinjate, da boste srčni športni izziv (19. 6. 2020) in kondicijske priprave (med 3. in 18.6.2020) opravili na lastno odgovornost, v skladu s priporočili NIJZ in Vlade RS in preventivni ukrepi za omejevanje širitve okužbe s coronavirusom COVID-19 ter ob upoštevanju vseh cestno-prometnih predpisov, ki jih narekuje zakonodaja RS. Prav tako je vaša odgovornost, da pri opravljanju priprav in srčnega športnega izziva, poskrbite za ustrezno športno in zaščitno opremo, ki vas bo zavarovala pred poškodbami (kolesarska čelada, izpravno kolo, primerna športna dodatna oprema z odsevniki, s katerimi boste vidni v primeru opravljanja športnega izziva na lokacijah, kjer poteka tudi cestni promet. Izvajalec (Humanitarno društvo Enostavno pomagam) in organizator, krovni donator ter pobudnik projektov (MIK Celje, d. o. o.) »S srcem za morje otrok« in »15. MIKova karavana otroškega smeh) ter z njima povezane tretje osebe, prav tako ne odgovarjajo in ne prevzemajo odškodninske odgovornosti za morebitne telesne poškodbe in fizične poškodbe vaše športne opreme, ki bi jih morda lahko pridobili ob opravljanju srčnega športnega izziva 19. 6. 2020, oziroma v času kondicijskih priprav preko spletne skupnosti »S srcem za morje otrok« med 3. in vključno 19. 6. 2020.

2.3. Prav tako ste s strinjanjem s pogoji sodelovanja, seznanjeni, da izvajalec in organizator, krovni pokrovitelj in pobudnik projekta ter z njima povezane tretje osebe, niso odgovorni in ne prevzemajo odškodninske odgovornosti za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z vašim sodelovanjem v srčnem športnem izzivu (19. 6. 2020) ali v času kondicijskih priprav preko spletne skupnosti »S srcem za morje otrok« (med 3. in 19. 6. 2020).

2.4. S strinjanjem s pogoji o sodelovanju, potrjujete, da boste upoštevali vsa navodila izvajalca, organizatorja, krovnega pokrovitelja in pobudnika projekta, in z njima povezanih tretjih oseb. Kolesarili, tekli ali hodili boste na lastno odgovornost in izjavljate, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z opravljanjem srčnega športnega izziva ali kondicijskih priprav, ne boste zahtevali odškodninskega nadomestila.

2.5. S strinjanjem s pogoji o sodelovanju, dovoljujete, da lahko izvajalec in organizator oz. upravljavec spletne skupnosti, in z njim povezane tretje osebe, »S srcem za morje otrok« in z njo povezanih komunikacijskih kanalov (Strava, Facebook in Instagram ter s.srcem.si oz. www.s-srcem.si ), lahko vaše objave, povezane z omenjenim projektom, deli na uradnih profilih oz. komunikacijskih kanalih (Strava, Facebook, Instagram, www.s.srcem.si oz. www.s-srcem.si ) spletne skupnosti »S srcem za morje otrok«.

2.6. S strinjanjem s pogoji o sodelovanju dovoljujete, da lahko izvajalec, organizator, krovni pokrovitelj in pobudnik projekta oz. upravljavec spletne skupnosti, in z njimi povezane tretje osebe, vaše osebne in kontaktne podatke, ki ste jih navedli v prijavi, uporabljata za obveščanje vas o vseh informacijah povezanih z projektoma »S srcem za morje otrok« in »15. MIKovo karavano otroškega smeha«, ter v zvezi z drugimi projekti in novicami, ki so povezani z dejavnostjo organizatorja, krovnega donatorja in pobudnika obeh projektov ter z njima povezanih tretjih oseb.

2.7. Izvajalec, organizator oz. krovni donator in pobudnik projekta »S srcem za morje otrok« in »15. MIKova karavana otroškega smeha« in z njima kakorkoli povezane tretje osebe, bodo osebne podatke udeležencev uporabljale in shranjevale skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov

2.8. S strinjanjem s pogoji o sodelovanju, ste seznanjeni z možnostjo, da lahko dano privolitev za uporabo vaših osebnih in kontaktnih podatkov kadarkoli prekličete s pisno izjavo, naslovljeno na za.morje.otrok@srcem.si . V 15 delovnih dneh od prejete pisne izjave, ki temelji na preklicani privolitvi, boste prenehali prejemati obvestila in novice.  Prav tako ste seznanjeni s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

2.9. Sodelujoči v projektu »S srcem za morje otrok«, če so mlajši od 18 let, morajo obvezno imeti pri opravljanju srčnega športnega izziva (19. 6. 2020) in kondicijskih priprav (med 3. 6. in vključno 19. 6. 2020) spremstvo staršev, pooblaščenih skrbnikov, oziroma organizirane skupine, kot to določa veljavna zakonodaja. Odgovornost za takšne udeležence je v celoti v rokah staršev. Odgovarjajo tudi v primeru, če je njihov otrok opravlja srčni športni izziv ali kondicijske priprave sam, sami pa na njem niso prisotni. Izvajalec, organizator oz. krovni donator in pobudnik projekta in z njima povezane tretje osebe tudi ne odgovarjajajo za morebitno povzročeno škodo na materialih in ljudeh.

Celje, Vojnik, 3. junij 2020

Humanitarno društvo Enostavno pomagam (izvajalec projekta 15. Mikova karavana otroškega smeha)

MIK Celje d. o. o. (organizator, krovni donator in pobudnik projektov S srcem za morje otrok in 15. MIKova karavana otroškega smeha)